City: Miami Lakes

13972 NW 60th Avenue , , , 33014